Leren bij

Bij ZAAM zijn wij gericht op een professionele leercultuur waarin leren en activeren van het leervermogen van medewerkers vanzelfsprekend is. Met de geboden ontplooiingskansen en professionele ruimte kunnen de professionals van ZAAM zowel individueel als collectief groeien. Dit draagt bij aan betrokkenheid en verbondenheid en komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.