Over ZAAM

ZAAM bundelt de krachten van meer dan 20 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam. Vanuit hun eigen identiteit en een interconfessionele traditie verzorgen de scholen goed onderwijs in een kleinschalige setting, dichtbij de woonomgeving van leerlingen. Professionele en gemotiveerde leraren bieden op ieder niveau een veilige leeromgeving; van praktijkschool tot en met gymnasium. Op deze manier kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Hoewel goed onderwijs centraal staat, biedt ZAAM ook op de achtergrond veel voordelen. Door samenwerking op het gebied van financiën, huisvesting, P&O en ICT realiseren we efficiency- en schaalvoordelen. De tijd en het geld dat we zo besparen, gebruiken we om de kennis en faciliteiten te creëren die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.

Wisselen van school

Doorlopende leerlijnen? Bij ZAAM maken we dat waar. Met lage drempels en een warme overdracht zorgen wij voor een soepele overstap naar onze ZAAM-scholen en tussen de ZAAM-scholen onderling. Binnen ZAAM kunnen leerlingen hun hele middelbare school-carrière doorlopen. Met ons gevarieerde aanbod is dat geen enkel probleem. Voor leerlingen die meer kunnen is er altijd de mogelijkheid op een niveau hoger onderwijs te volgen. Leerlingen die het onderwijs net te zwaar vinden, vinden ook binnen ZAAM de juiste school. Met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) helpen wij de leerlingen met hun keuzeproces. We maken duidelijke afspraken met het vervolgonderwijs over de overdracht om de overstap te vergemakkelijken.