Onderwijs

Onze onderwijsprogramma’s, onze voorzieningen en onze aanpak dragen bij aan de verwondering, de verbeelding, ontplooiing en groei van onze leerlingen en medewerkers. We voegen waarde toe aan ons onderwijs. Wij willen dat kansrijke en kansarme leerlingen hun schoolloopbaan succesvol doorlopen. Het is onze ambitie dat zij hun school verlaten als goed toegeruste, sociaal verantwoordelijke jonge mensen. Onze leerlingen stromen met regelmaat op een hoger niveau uit dan het advies waarmee zij zijn binnengekomen en daar zijn we trots op. Hierbij zijn voor ons vijf kernpunten van belang:

1. Kwalitatief goed onderwijs

2. Uitdagend en gepersonaliseerd onderwijs

3. Een veilig leer- en werkklimaat

4. Elke ZAAM-leerling op de goede plek

5. Strategische onderwijsportefeuille ZAAM