Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich goed voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Alleen een vmbo-opleiding is dus geen startkwalificatie. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie zijn niet leerplichtig. Toch worden ook zij gemotiveerd om een startkwalificatie te halen. Met een diploma op zak maak je immers meer kans op werk.

Uitzonderingen en vrijstelling

Voor een leerling die lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kan een beroep gedaan worden op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of de leerling vrijstelling krijgt. Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau.