Ondersteuningsbureau

Het ondersteuningsbureau heeft een adviserende en controlerende taak voor het College van Bestuur. De belangrijkste taak is echter zorgen dat de ZAAM-scholen zich 100 procent kunnen concentreren op goed onderwijs. Dat is mogelijk door onderwerpen zoals P&O, financiën, ICT en huisvesting centraal te ondersteunen. Ook bij de vorming en uitvoering van beleid rondom onderwijsontwikkelingen, kwaliteit en regelgeving worden inspanningen waar mogelijk en gewenst gebundeld. Door deze samenwerking profiteren alle scholen van efficiency en schaalvoordelen. Deze extra ruimte benutten we vervolgens voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de deskundigheid van leraren. Tegelijkertijd helpt deze centrale aanpak ook om moderne faciliteiten en huisvesting te realiseren. Zo kunnen de afzonderlijke scholen al hun kennis en ervaring richten op de ontwikkeling van leerlingen.