Roel de Mink

Rector Pascal College

“We bieden elke leerling de ruimte voor eigen ontwikkeling. Dat doen we onder andere door dialoog en door steeds een veilige context te bieden.”

“Toen ik hier ruim 7 jaar geleden voor het eerst binnen liep, kwam ik terecht in een team dat een enorme betrokkenheid met de leerlingen heeft. Leraren en ondersteunend personeel hebben een hele positieve instelling om het onderwijs samen op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Ik vind het geweldig om als rector zo’n gemotiveerd en geïnspireerd team te mogen ondersteunen en faciliteren.

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar de school is van de leerlingen. Het is natuurlijk zaak om dat niet te ver door te voeren, maar het is erg belangrijk om naar de leerwensen van de leerlingen te luisteren en betrokken te zijn. Op die manier helpen we ze om, met nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen, ieder op zijn eigen niveau, een plaats te vinden in de samenleving.

Daarom bieden we elke leerling de ruimte voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Dat doen we onder andere door altijd een veilige context te bieden. Voor iedereen, ook als iemand een ander geloof of een andere mening heeft. Vanzelfsprekend moet daarbij ruimte zijn voor dialoog; met elkaar in gesprek zijn en vooral naar elkaar luisteren. Onze school heeft een protestants-christelijke traditie. Maar er is ruimte voor andere religieuze en culturele achtergronden en overtuigingen. Er is niet één waarheid en het is waardevol om het perspectief van een ander te kunnen ontdekken. Daar bieden we als school de ruimte voor.

Onze christelijke traditie geven we op verschillende manieren vorm. Bijvoorbeeld met de dagopening waarin leerlingen kunnen delen wat ze bezig houdt. Een ander voorbeeld is het vak levensbeschouwing. In deze tijd komen uiteenlopende onderwerpen zoals religie en geaardheid, maar ook conflicten en de vluchtelingenproblematiek, aan bod. Door hier over te praten en leerlingen te laten ervaren dat diversiteit een meerwaarde heeft, geven we ze de kans om hun eigen mening te vormen. Door steeds goed naar ze te luisteren, kunnen we zelf ook blijven leren.”