Said El Kabir, leraar

Said El Kabir

Leerjaarcoördinator en leraar aardrijkskunde en maatschappijleer het Reinaert (voorheen Meridiaan College)

“Het is mijn passie om leerlingen verder te helpen en te zorgen dat ze moeiteloos mee kunnen draaien in de maatschappij.”

“Het is mijn passie om leerlingen verder te helpen. Het is prachtig om te zien hoe brugpiepers na vier jaar met een diploma op zak afscheid nemen. In hun bagage hebben ze dan meer dan kennis. Ik wil dat ze dan de vaardigheden hebben om goed te functioneren in de omgeving waarin ze terecht komen.

Mijn basisprincipe is dat school leerzaam en leuk moet zijn. Dat betekent dat ik leerlingen uitdaag om in beweging te komen. Niet door de methode strak te volgen, maar door goed aan te sluiten bij hun eigen belevingswereld. Mijn vakken zijn daar heel geschikt voor. Het is mijn doel om ze inzicht te laten ontwikkelen in de wereld waarin ze dagelijks rondlopen. Die wereld is heel complex en verandert constant. Met praktische opdrachten kunnen ze vaardigheden zoals plannen, samenwerken, presenteren en feedback geven, ontwikkelen. Bij teamopdrachten speel ik bewust een coachende rol. In een groep leren ze dat iedereen eigen kwaliteiten heeft, die belangrijk voor het team zijn. Ik geef ze vertrouwen en de vrijheid om dat te ervaren en zich te ontwikkelen. En dan sta ik er elke keer weer van versteld hoe ze boven zichzelf uitstijgen.

Ook buiten het lesprogramma is veel te leren. Veel van onze leerlingen sporten niet in verenigingsverband, terwijl dat juiste een hele waardevolle ervaring is. Met schoolvoetbal laat ik ze zelf voelen wat het betekent om in een team te zitten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op tijd moet verzamelen en samen wint en verliest. Het draait voor mij dus zeker niet alleen om kennis overbrengen. Ik wil kinderen helpen vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze zich kunnen verrijken. Zodat ze uiteindelijk makkelijker in de maatschappij kunnen mee draaien.”