Aula Pascal College

Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Binnen ZAAM vinden we het belangrijk dat de continuïteit van goede leraren gewaarborgd is. Daarom investeren we continu in de opleiding van onze eigen leraren. Daarnaast willen we dat toekomstige leraren de kans krijgen om theoretische kennis te combineren met de praktijk op school. Met die gedachte is opleidingsschool ZAAM-ROCTOP opgezet. Dit is een samenwerkingsverband van twee hogescholen en twee schoolbesturen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het samen opleiden van voldoende start bekwame tweedegraads leraren in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Als opleidingsschool ZAAM-ROCTOP werken we nauw samen met meerdere lerarenopleidingen. Aankomende leraren krijgen onder professionele begeleiding van ervaren leerkrachten een kijkje in de keuken van dit boeiende vak. Door het veelzijdige karakter van onze scholen kunnen studenten kennismaken met alle onderwijssoorten en een bewuste keuze maken voor hun eigen loopbaan in het onderwijs.