Barbara Dijkgraaf per 1 september nieuwe voorzitter College van Bestuur

Nienke Siemons

Per 1 september is Barbara Dijkgraaf onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Barbara Dijkgraaf is een open en enthousiasmerend leider en heeft veel (bestuurlijke) ervaring met verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Ze kent het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit het onderwijs zelf, als vanuit de landelijke en lokale overheid. Ze heeft in haar rol als bestuursvoorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering en de koers van OVO-Zaanstad en is nu bestuurder voor het primair onderwijs van de Almeerse Scholengroep. Barbara Dijkgraaf zal samen met Redmer Kuiken de ingezette koers van ZAAM voortzetten.

Deel dit bericht: