Benoeming lid College van Bestuur

Wij zijn verheugd mee te kunnen delen dat wij David Asser per 1 mei 2020 benoemen als lid van College van Bestuur voor onze stichting.

David Asser is zijn werkzame leven begonnen als docent geschiedenis en Nederlands bij het Teylingen College in Oegstgeest. Vervolgens heeft hij diverse functies bekleed binnen gemeentelijke organisaties en was hij adjunct-directeur van het Haarlem College. Sinds 2013 is David rector/bestuurder bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam en stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. Binnen dit bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, ICT, facilitair beheer en externe contacten. Daarnaast was hij bestuurslid van het OSVO en verantwoordelijk voor de portefeuille Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).

Als lid van het College van Bestuur van ZAAM is David verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en geeft hij samen met de voorzitter van het College van Bestuur, Barbara Dijkgraaf, leiding aan de schooldirecteuren en aan ZAAM diensten. Wij zijn er van overtuigd dat David Asser en Barbara Dijkgraaf elkaar aanvullen en goed toegerust zijn om gezamenlijk zorg te dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en de meerjarenplannen van ZAAM.

 

Deel dit bericht: