Benoeming voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting ZAAM is verheugd u mede te kunnen delen dat de heer H.M. de Jong per 1 januari 2021 is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.

De heer De Jong is tot 1 september 2020 voorzitter geweest van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij was gedurende die periode van ruim zeven jaar onder meer actief betrokken bij de ontwikkeling van de lerarenopleidingen in Amsterdam en is reeds enkele jaren voorzitter van de Amsterdamse taskforce Lerarentekort, een samenwerkingsverband van scholen en lerarenopleiders. Ook was hij actief in het regionale netwerk MBO-HBO Noord-Holland – Flevoland.

Als bestuurder van de Vereniging Hogescholen hield de heer De Jong zich de voorbije jaren specifiek bezig met de aansluiting van het VO en MBO aan de opleidingen van de hogescholen. Ook het onderhouden van de relaties met de koepels (PO-raad, VO-raad en MBO-raad) maakte daar onderdeel van uit.

Vóór zijn Amsterdamse periode is de heer De Jong lid geweest van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU) en daarvoor 25 jaar werkzaam geweest bij de Universiteit Twente (UT).

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd met de benoeming van de heer De Jong een voorzitter te krijgen die niet alleen een zeer ervaren onderwijsbestuurder is, met veel kennis over het onderwijs in Amsterdam, maar ook over een groot netwerk beschikt (ook in Den Haag) en vertrouwd is met de grootstedelijke vraagtukken.

De heer De Jong volgt mevrouw Verhoef op. Mevrouw Verhoef treedt af als voorzitter van de Raad van Toezicht wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. De Raad van Toezicht dankt mevrouw Verhoef hartelijk voor haar inzet en werkzaamheden die zij de afgelopen acht jaar, sinds de oprichting van Stichting ZAAM, heeft verricht.

Deel dit bericht: