David Asser, lid College van Bestuur, neemt per 1 september a.s. afscheid van ZAAM

Sinds 1 mei 2020 is David binnen het College van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk geweest voor de bedrijfsvoeringsportefeuille. Naast financiën maakte ook leerlingzaken, huisvesting en ICT hier deel van uit. Een belangrijke en uitdagende taak, zeker in een periode waarin door de pandemie vragen rond afstandsonderwijs en specifieke voorzieningen in de gebouwen noodzakelijk waren. Naast bedrijfsvoering heeft David onder meer de aansturing van de helft van de ZAAM-scholen en de bestuurlijke afstemming in de regio, in het bijzonder in Zaanstad en Waterland, verzorgd.

David heeft de Raad van Toezicht laten weten een volgende stap in zijn loopbaan te willen zetten en daarbij een positie te ambiëren die hem weer meer direct in contact brengt met het onderwijsproces zelf.

“Na twee jaar ZAAM merk ik dat ik de verbinding met de dagelijkse praktijk op de scholen mis in de uitvoering van mijn werk. De bestuurlijke uitdagingen waar ik mij de afgelopen periode op heb mogen richten wegen uiteindelijk voor mij niet op tegen direct contact en interactie met de professional én de leerling in de klas.”

De Raad van Toezicht respecteert de keuze van David en dankt hem hartelijk voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij ZAAM in de afgelopen jaren. In overleg met voorzitter Barbara Dijkgraaf en de organisatie zal de Raad van Toezicht de opvolging van David snel oppakken.

Deel dit bericht: