Geslaagde Zaanse Onderwijsdag 13 februari 2020

639 naamlabels, 1100 kopjes koffie, 16 workshops, 3 schoolbesturen, één live-verbinding en vele ontmoetingen. 13 februari was het zover: het Zaanse vmbo én mbo ontmoetten elkaar met als thema ‘Kennis maken, Kennis halen en Kennis delen’. Meer dan 600 collega’s uit het Zaanse onderwijs leerden elkaar beter kennen, met als doel de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren en jongeren in Zaanstad nog beter naar een beroep toe te leiden. De organisatie lag bij het Zaans Verbond, waarin vmbo, praktijkscholen en mbo zijn verenigd. De dag werd geopend door burgemeester Jan Hamming die de docenten verzekerde dat de gemeente achter hen staat.

De dag krijgt zeker een vervolg in 2022. In de tussenliggende twee jaar kunnen we gebruik maken van de kennis die we opgedaan hebben en de contacten die gelegd zijn op deze dag. Want door de opzet van de dag was er ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over dat wat we nodig hebben om onderwijs te maken en uit te voeren in deze regio. Zoals Hamming zei tijdens de opening: “Dit is een goede start om in bondgenootschap te werken aan de toekomst en te investeren in de jeugd.”

Het programma-aanbod, samengesteld door docenten van de verschillende vmbo- praktijk- en mbo-scholen bestond uit vier thema’s: Ons Onderwijs, Onze Jongeren, Onze Regio en Onze Creativiteit. Het uitgebreide aanbod van workshops, dialoogsessies, keynotes en verrassende activiteiten, bracht afwisseling en verdieping. „Het is geweldig dat er zo’n dag gefaciliteerd wordt voor ons”, aldus een van de deelnemende docenten, “je krijgt de kans om samen te praten over belangrijke onderwerpen die spelen. Hoe kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en hoe praat je met leerlingen over bijvoorbeeld seksualiteit? Ik heb heel veel kennis gewisseld vandaag. Wij kunnen zo betere adviezen geven, ook over leertrajecten”.

Het was een geslaagde dag met kennis en inhoud en zeker ook een dag van plezier en ontspanning. Wij hebben met deze eerste Zaanse Onderwijsdag een traditie in het leven geroepen, maar belangrijker is dat deze dag een aanleiding is om elkaar vaker te ontmoeten in groter en in kleiner verband over de scholen heen.

We willen iedereen bedanken voor input, deelname en enthousiasme. Op naar 2022!

Deel dit bericht: