Ons verslag beste bestuursverslag van Nederland!

Op dinsdag 28 november is ons bestuursverslag van 2016 uitgeroepen tot het beste bestuursverslag van Nederland in het voortgezet onderwijs.

Alle ingezonden bestuursverslagen zijn door een onafhankelijke jury beoordeeld aan de hand van een aantal vastgestelde criteria, waaronder onder andere de kwaliteit van het verslag van de Raad van Toezicht, de werkgeversrol richting de bestuurder, visie op de organisatie, onderwijskwaliteit, meerjaren financiële doorkijk, risicomanagement, continuïteitsparagraaf en de toegankelijkheid van het bestuursverslag. Volgens de jury voldoet ons bestuursverslag aan alle formele vereisten en heeft het een professionele vormgeving, een hoge toegankelijkheidswaarde en een relatieve compactheid. Daarnaast zag de jury een goede verbinding tussen het koersplan en verantwoorde resultaten, alsmede de verantwoording over hoe de stakeholders hierbij zijn betrokken, terug in de het verslag.

Jaarlijks organiseert Dyade in samenwerking met KPMG, VO-raad, VTOI en Ouders van Waarde de verkiezing van het beste bestuursverslag van Nederland in het voortgezet onderwijs, omdat het onderwijs gebaat is bij goede verantwoording. Dyade ondersteunt onderwijsinstellingen bij de financiële en personele administratie en bij de bedrijfsvoering.

Deel dit bericht: