Jeanneke van Meulebrouck nieuw lid College van Bestuur ZAAM  

De Raad van Toezicht van stichting ZAAM heeft Jeanneke van Meulebrouck per 1 maart 2023 benoemd tot lid van het College van Bestuur. Zij volgt David Asser op als portefeuillehouder bedrijfsvoering.

Resultaat- en mensgerichte bestuurder
Jeanneke heeft brede kennis van en ervaring met bedrijfsvoering in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. De afgelopen jaren is zij werkzaam als directeur HRM en Organisatie Strategie bij het Universitair Medisch Centrum te Leiden. Haar aanpak kenmerkt zich door aandacht en respect voor de rol van de medewerkers en de goede inrichting van de ondersteuning die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben. Haar deskundigheid en ervaring passen daarom goed bij de ambities van ZAAM om kwaliteitsvol onderwijs, goed werkgeverschap en gezonde bedrijfsvoering verder te versterken. De Raad van Toezicht is dan ook ingenomen met haar komst.

“Het belangrijkste uitgangspunt bij mijn keuze om als collegelid met ZAAM te gaan werken is de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met grote maatschappelijke vraagstukken als het lerarentekort en het toegankelijk houden van het middelbaar onderwijs. Mijn netwerk in het bedrijfsleven en de zorg en de kennis die ik daar heb opgedaan zet ik graag in om het middelbaar onderwijs in Amsterdam e.o. weer een stapje verder te brengen.”

Implementatie Koersplan
Als lid van het College van Bestuur is Jeanneke in het bijzonder verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ZAAM en geeft ze samen met de voorzitter van het College van Bestuur, Barbara Dijkgraaf, leiding aan de ZAAM scholen en ZAAM diensten. Samen met de directeuren en het personeel zal het college de uitvoering van het Koersplan 2022 – 2026 krachtig voortzetten.

Deel dit bericht: