MBO op proef

Vmbo-leerlingen vinden het vaak lastig om een beroeps- en studiekeuze te maken. Met als risico dat ze de verkeerde keuze maken en voortijdig uitvallen of wisselen van opleiding. In dat kader is mbo-opleider ROC TOP het project ‘Mbo op proef’ gestart en heeft hierin de samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam, het beroepenveld en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. In dit filmpje zie je wat de samenwerking betekent voor onze leerlingen op het Over-Y College.

Deel dit bericht: