Samenwerking Amsterdamse scholen moet studiesucces vergroten

ZAAM scholen, IRIS scholen, Esprit scholen, Martinuscollege, InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit gaan intensief samenwerken  om het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten. De instellingen gaan werken aan een betere aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. De nieuwe aanpak moet er onder meer voor zorgen dat studenten minder vaak van opleiding hoeven te wisselen en vaker hun opleiding met succes afronden. De samenwerking is officieel van start gegaan tijdens de conferentie van Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA), waar onder andere minister Jet Bussemaker sprak.

Minister Jet Bussemaker: “Een soepele overstap van voorgezet naar hoger onderwijs is een van de meest belangrijke dingen in het studiesucces. Dat leerlingen gestimuleerd worden om een volgende stap te kunnen zetten, ze daarmee hun zelfvertrouwen kunnen vergroten zodat het makkelijker wordt om de overstap naar een universiteit of hogeschool vorm te geven. Dit is een hele mooie en ook broodnodige stap in het verbeteren van de overgang tussen voortgezet en hoger onderwijs.” 

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • leerlingen in het voortgezet onderwijs worden voorbereid op en begeleid bij de overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs
  • aankomende docenten worden ondersteund bij hun keuze voor de opleiding en de start van hun loopbaan
  • docenten in het voortgezet onderwijs worden ondersteund bij hun professionalisering
  • docenten in het hoger onderwijs krijgen beter zicht op de bagage waarmee leerlingen het hoger onderwijs binnenkomen, zodat zij in hun didactiek kunnen aansluiten bij wat leerlingen in het voorgezet onderwijs gewend zijn
  • er wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen voorgezet onderwijs en hoger onderwijs, zowel tussen leerlingen en studenten, docenten van het voorgezet onderwijs en van het hoger onderwijs als tussen de betrokken disciplines, (school)vakken en organisaties.

 

Deel dit bericht: