Sluiting scholen tot en met 6 april 2020 i.v.m. coronavirus

De minister heeft vandaag bekend gemaakt dat de scholen met ingang van 16 maart 2020 tot en met 6 april sluiten.

Dat betekent dat onze scholen voor leerlingen gesloten zijn. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals zorg, politie en brandweer. Voor de volledige lijst met vitale beroepen zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De komende dagen heeft het onderwijs aan de eindexamenleerlingen en het afronden van de schoolexamens onze prioriteit. De minister heeft aangegeven daar in de loop van de week nog meer informatie over te geven. Onze scholen gaan zich voorbereiden op de afronding. De eindexamenleerlingen en hun ouders ontvangen apart een bericht wanneer en hoe dit wordt opgepakt. Verder zetten ze alles op alles om lesmateriaal online te kunnen aanbieden aan alle leerjaren.

Deze situatie is voor iedereen uitzonderlijk. We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor uw zoon of dochter en uw gezin en veel vragen oproept. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de school.

Deel dit bericht: