Toekomst voor het Sweelinck College

Het Sweelinck College is afgelopen week veelvuldig in de Amsterdamse media genoemd. Tegen het voorgenomen besluit de school te sluiten kwamen docenten en ouders in het geweer. Het bestuur en de directie van het Sweelinck hebben goed geluisterd en het voornemen aan de kant gelegd. Het Sweelinck blijft open en is hard bezig met de werving voor de open dag en het nieuwe schooljaar.

Achtergrondinformatie

Een nieuw en toekomstbestendig perspectief voor onze leerlingen  van het Gerrit van der Veen College, het Zuiderlicht College en het Sweelinck College mondde uit in ideeën over het Creatief College Amsterdam. We wilden een nieuwe plek creëren voor leerlingen van vmbo basis tot en met vwo met een aantrekkelijk profiel. Een school waar volop ruimte zou zijn voor leerlingen van verschillende achtergronden, cultuur, religie en gender. Eén scholengemeenschap, in het gebouw van het Sweelinck College, te beginnen bij brugklassen mavo, havo, vwo. Daarnaast zouden de klassen geleidelijk worden afgebouwd.

Terwijl de plannen nog niet waren uitgewerkt, werd hierover al gecommuniceerd met de docenten van de drie betrokken scholen. Docenten, ouders en leerlingen van het Sweelinck College hebben aan ZAAM en de media laten weten radicaal tegen een eventuele sluiting te zijn. Veranderingen in het onderwijs kunnen alleen plaatsvinden als er draagvlak is. Nu dat er niet is, hebben het bestuur en de directie van het Sweelinck College besloten om de school niet af te bouwen. Wij zijn in gesprek met de docenten, ouders en medezeggenschapsraad en zij worden betrokken bij de toekomstvisie op een gezond voortbestaan van de school.

ZAAM vindt het belangrijk dat haar scholen kwalitatief goed onderwijs blijven bieden dat aansluit bij de vraag van ouders en leerlingen. Het Gerrit van der Veen College en het Zuiderlicht College willen een nieuwe school creëren voor leerlingen van vmbo tot en met vwo, met een innovatief concept en een aantrekkelijk profiel.

Deel dit bericht: