Update ontwikkelingen coronamaatregelen

De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Wij zijn bezig met een protocol voor onze scholen hoe hiermee om te gaan. Leerlingen en ouders van ZAAM worden door hun eigen school geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Vooralsnog moeten we ons in ieder geval houden aan de volgende voorschriften:

  • Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.
  • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.
  • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.
Deel dit bericht: