Gezocht: interim manager bestuursbureau

Nienke Siemons

Over de organisatie

ZAAM diensten is medio 2018 tot stand gekomen na een reorganisatie van het ondersteuningsbureau. De rol van ZAAM diensten is tweeledig: als ondersteuner van het College van Bestuur en als ondersteuner en adviseur van de scholen bij de uitvoering van het beleid. ZAAM diensten bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Bestuursbureau
 • Personeel & Organisatie
 • Huisvesting & Facilitair
 • Control & Administraties

Iedere afdeling staat onder leiding van een manager die wordt aangestuurd door een CvB lid. Bij ZAAM diensten werken ongeveer 50 mensen.

De afdeling bestuursbureau bestaat naast de manager uit de volgende functies:

 • Beleidsadviseur/beleidsmedewerker onderwijs
 • Communicatiemedewerker
 • Secretaresse CvB
 • Juridisch adviseur onderwijs
 • Medewerker subsidies (vacature)
 • Directieadviseur
 • Adviseur IBP

In totaal betreft het 6,5 fte.

Werkzaamheden/opdracht

De interim manager bestuursbureau heeft de volgende opdracht:

 1. Aansturing van de afdeling bestuursbureau
  De afdeling is in 2018 gevormd en functioneert naar tevredenheid. Van de manager vragen wij goede managementkwaliteiten en kennis van het onderwijsveld (voortgezet onderwijs) in het algemeen. Wij verwachten dat de manager medewerkers kan begeleiden, motiveren en in de juiste positie kan brengen.
 2. Voorzitter MT/aanjager van ZAAM diensten
  De doelstelling is dat ZAAM diensten meer klantgericht gaat opereren richting de scholen, werkt vanuit één cultuur en filosofie en dat er duidelijkheid is voor alle scholen wat de dienstverlening van ZAAM diensten inhoudt. De opdracht bevat de taak het proces van samenwerking en integratie van ZAAM diensten verder vorm en richting te geven. Dit doe je ook als voorzitter van het MT.
 3. Advies over eventuele doorontwikkeling van ZAAM diensten
  De gekozen structuur en vorm van werken van ZAAM diensten moet zich nog verder bewijzen. Voor zover nodig kunnen er structuurwijzigingen worden voorgesteld zoals een andere vorm van aansturing of een herverdeling van functies en taken van de verschillende afdelingen van ZAAM diensten.
 4. Werving nieuwe manager bestuursbureau
  Het is de bedoeling de functie van manager opnieuw in te vullen. Van de interim manager wordt gevraagd het profiel hiervan mede te bepalen en waar nodig te ondersteunen bij de werving.

Wij verwachten dat de manager de vraagstelling verder analyseert en een beknopt plan van aanpak opstelt om deze vier taken verder vorm te geven.

Duur van de opdracht

De opdracht begint op 1 september 2019. Wij gaan uit van een opdracht van een half jaar tot maximaal een jaar voor drie dagen per week in de vorm van een tijdelijk dienstverband of ZZP-constructie. Aangezien de huidige manager binnen ZAAM werkzaam blijft, is er gelegenheid tot overdracht van werkzaamheden.

Reageren

Reageren kan tot en met 11 juli 2019 via werkenbijzaam@zaam.nl. Onze reactie volgt 12 juli. Gesprekken vinden plaats op 16 juli 2019, met Barbara Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur.

Voor vragen kun je terecht bij Marjan Fares, P&O, m.fares@zaam.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit bericht: