@Lex Banning 2018

Over ZAAM

ZAAM bundelt de krachten van 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam. Vanuit hun eigen identiteit en een interconfessionele traditie verzorgen de scholen onderwijs in een kleinschalige setting, dichtbij de woonomgeving van leerlingen. Professionele en gemotiveerde leraren bieden op ieder niveau, van praktijkschool tot en met gymnasium, een veilige leeromgeving. Op deze manier kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Hoewel goed onderwijs centraal staat, biedt ZAAM ook op de achtergrond veel voordelen. Door samenwerking op het gebied van financiën, huisvesting, P&O en ICT realiseren we efficiency- en schaalvoordelen. De tijd en het geld dat we zo besparen, gebruiken we om de kennis en faciliteiten te creëren die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.