Kernwaarden

Waarden, voortvloeiend uit onze christelijke traditie en interconfessionele identiteit, vormen ons moreel kompas en helpen ons de beoogde bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld. Deze tradities dragen bij aan onze wens om mensen te waarderen en ons vermogen om ons te verbinden. Onderstaande kenmerken van ZAAM passen daarbij:

  • ZAAM werkt in een breed onderwijsperspectief… LEERZAAM
  • ZAAM investeert in de toekomst… DUURZAAM
  • ZAAM ontplooit en verbindt… GROEIZAAM
  • ZAAM is zichtbaar en herkenbaar… WERKZAAM

Leerzaam

ZAAM biedt goed onderwijs, gericht op kwalificatie en de persoonlijke vorming van leerlingen. Wij sluiten optimaal aan bij de leervragen en mogelijkheden van onze leerlingen. Daarbij willen we steeds met en van elkaar leren. Met ons onderwijsaanbod vergroten leerlingen hun zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Zo stimuleren wij initiatief en ondernemerschap.

Duurzaam

Onze vensters op de wereld staan open. Wij leiden leerlingen op voor de wereld van morgen, zonder vandaag uit het oog te verliezen. Daarbij hechten we sterk aan duurzaamheid en rentmeesterschap. Het doel is goed omgaan met elkaar, onszelf en de omgeving. Dat betekent ook integer en wijs omgaan met de publieke middelen die we krijgen.

Groeizaam

De diversiteit van onze scholen weerspiegelt die van onze leerlingen en medewerkers. We respecteren én waarderen de onderlinge verschillen in achtergrond, cultuur en geloof, en gaan hierover met elkaar in gesprek. De kleinschaligheid van onze ZAAM scholen waarborgt dat leerlingen gezien en gekend worden. Zo creëren wij een positief en veilig pedagogisch klimaat en een optimale, veilige leer- en werkomgeving.

Werkzaam

Wij willen participeren en een betekenisvolle rol spelen in onze omgeving. Daarom werken we veel samen maatschappelijke partners. Tegelijkertijd staan we voor duidelijkheid en voorspelbaarheid naar leerlingen, medewerkers en partners. Onze transparante organisatie heeft een duidelijke structuur en open communicatie. Goed werkgeverschap staat centraal. Wij streven naar professionele ruimte voor ál onze medewerkers.