Missie & visie

Missie

Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.

Visie

Kwalitatief goed onderwijs doet, in een snel veranderende wereld, recht aan verschillen tussen leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel én in samenwerking met anderen. Het onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Een leer- en werkomgeving heeft aandacht voor talenten, prestaties en onderlinge relaties en verhoudingen. De leer- en werkomgeving stopt niet bij de muren van de school, maar bestaat uit de hele samenleving, de maatschappij. Leerlingen ontwikkelen er belangrijke sociale vaardigheden en leren samen te leven en te werken met mensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Zij leren zo verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving.