Koersplan

In ons koersplan hebben we de plannen voor ZAAM voor de komende jaren vastgelegd. We hebben in eerste instantie een concept opgesteld in goed overleg met directeuren en medewerkers. Vervolgens is het concept-koersplan besproken tijdens een diner met leerlingen, ouders, leraren, vertegenwoordigers van gemeenten en van andere organisaties waar we nauw mee samenwerken. Alle input vanuit deze gesprekken is verzameld en meegenomen in het uiteindelijke koersplan.