Organisatie

Stichting ZAAM, interconfessioneel onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam is op 1 augustus 2012 ontstaan. In de statuten is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur (CvB) zijn, hoe de Raad van Toezicht (RvT) hierop toeziet en hoe de het CvB en de RvT zijn samengesteld. De statuten vindt u onder ‘Beleid en reglementen’.