College van Bestuur

De leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur (CvB) en bestaat uit Jeanneke van Meulebrouck en Jan Rath (a.i.). Het College van Bestuur geeft richting aan ZAAM in de vorm van strategie en beleid. Daarnaast behartigt ze de belangen van ZAAM in de regio, bij overheden en andere relevante instanties.

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur is te vinden in het bestuursreglement.