College van Bestuur

De leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur (CvB); voorzitter Barbara Dijkgraaf en bestuurslid David Asser. Zij bepalen de strategie en het beleid van ZAAM en geven leiding aan de schooldirecteuren en ZAAM diensten. Verder adviseren en coachen ze directeuren en behartigen ze de belangen van ZAAM in de regio, bij overheden en andere relevante instanties. Bestuurlijk vertegenwoordigt Barbara Dijkgraaf ZAAM in Amsterdam. Het bestuurlijk overleg in Zaanstad en Waterland is belegd bij David Asser.

Medewerkerszaken worden behartigd door de voorzitter van het College van het Bestuur, leerlingzaken door het lid CvB. Deze verdeling van taken en verantwoordelijkheden draagt bij aan eenduidigheid in communicatie en werkwijze.

De 23 scholen zijn ook verdeeld onder Dijkgraaf en Asser. In principe is het eerste aanspreekpunt het bestuurslid waar de school onder valt, maar vanuit de portefeuilles bezien kan hier van worden afgeweken. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Profilering en positionering ZAAM Strategie
Strategie Planning en control
Onderwijs Financiën
Kwaliteit ICT
HRM Huisvesting
Personele zaken Leerlingzaken

 

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur is te vinden in het bestuursreglement.