College van Bestuur

De leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur (CvB); voorzitter Barbara Dijkgraaf en bestuurslid Redmer Kuiken. Zij bepalen de strategie en het beleid van ZAAM en geven leiding aan de schooldirecteuren en ZAAM diensten. Verder adviseren en coachen ze directeuren en behartigen ze de belangen van ZAAM in de regio, bij overheden en andere relevante instanties. Bestuurlijk vertegenwoordigt Barbara Dijkgraaf ZAAM in Amsterdam en Monnickendam en in het samenwerkingsverband Waterland. Redmer Kuiken vertegenwoordigt ZAAM bestuurlijk in Zaandam en in twee samenwerkingsverbanden: Amsterdam-Diemen en Zaanstad. Medewerkerszaken worden behartigd door de voorzitter van het College van het Bestuur, leerlingzaken door het lid CvB. Deze verdeling van taken en verantwoordelijkheden draagt bij aan eenduidigheid in communicatie en werkwijze.

De 23 scholen zijn ook verdeeld onder Dijkgraaf en Kuiken. In principe is het eerste aanspreekpunt het bestuurslid waar de school onder valt, maar vanuit de portefeuilles bezien kan hier van worden afgeweken. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

 

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Onderwijs: Innovatie, onderwijsproces, kwaliteitszorg Onderwijs: Innovatie, kwaliteitszorg
Personeel & Organisatie Financiën inclusief risicomanagement
Kwaliteitsbeleid ICT
Strategie & Beleid Huisvesting
Identiteit Identiteit (confessionele)
Marketing & communicatie en P.R. Informatiebeveiliging en privacy

 

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur is te vinden in het bestuursreglement.