College van Bestuur

De leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur (CvB). Per 1 juli 2022 bestaat het College van Bestuur uit voorzitter Barbara Dijkgraaf. Er is een wervingsprocedure gestart om de vacature voor lid van het College van Bestuur te vervullen. Het College van Bestuur bepaalt de strategie en het beleid van ZAAM en geeft leiding aan de schooldirecteuren en ZAAM diensten. Verder adviseren en coachen ze directeuren en behartigen ze de belangen van ZAAM in de regio, bij overheden en andere relevante instanties.

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur is te vinden in het bestuursreglement.