Medezeggenschap

Bij ZAAM zijn ouders, leerlingen en personeel nauw betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid van de school. Om die betrokkenheid te versterken ligt de zeggenschap zo laag mogelijk binnen de organisatie. Daarom heeft iedere ZAAM school een eigen medezeggenschapsorgaan (deelraad of medezeggenschapsraad) dat regelmatig met de directie overlegt. Ook voor de gehele ZAAM groep is medezeggenschap verplicht (volgens de wet medezeggenschap scholen). In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) zijn leerlingen, ouders en personeel van alle ZAAM scholen vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging is verdeeld volgens een verplichte verhouding. De GMR overlegt zo’n zes keer per jaar met het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt alle belangrijke besluiten voor instemming of advies voor aan de GMR. Aan de andere kant kan de GMR ook zelf initiatieven inbrengen.

De GMR van ZAAM bestaat uit:

Personeel

  • Annemieke Marees (voorzitter a.i.)
  • Kees Buskermolen (secretaris a.i. en plaatsvervangend voorzitter a.i.)
  • Irene Timmer
  • Richard Heitkonig
  • Rens Kleverlaan

Leerlingen

  • Andy Fung

Ouders

  • Fouad Koudjeti

Verkiezingen 2022

De GMR breidt uit! Vanaf 1 augustus 2022 bestaat de GMR uit 22 leden: 11 medewerkers, 6 leerlingen en 5 ouders.

Werving

In april starten we daarom een wervingscampagne, want we hebben jou, als ouder, leerling of medewerker nodig! De GMR is een erg belangrijk orgaan binnen ZAAM, omdat via de GMR medewerkers, leerlingen en ouders kunnen meepraten over belangrijke beslissingen. Je doet als GMR-lid op bestuursniveau (nieuwe) kennis en ervaring op en je kan ambities nastreven door mee te denken en mee te praten over onderwerpen waar je wel een mening over hebt, maar die nu nog buiten je vizier liggen. We zijn ervan overtuigd dat je  een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze GMR. Bovendien waarderen het college van bestuur, de schooldirectie en wij, de huidige leden van de GMR, het enorm wanneer je je voor het onderwijs inzet.

Kiesgroepen

De scholen van ZAAM zijn verdeeld in verschillende groepen. Vanuit die groepen worden de kandidaten voor de GMR verkozen, om te komen tot een goede verdeling over ZAAM. In onderstaand plaatje zie je hoe de scholen zijn verdeeld en voor welke groep jij je kandidaat kan stellen. Omdat sommige posities al gevuld zijn (zie hierboven) zijn er niet voor alle kiesgroepen vacatures. De vacatures staan hieronder in rood vermeld.

Stemmen

In mei maken we de kandidaten bekend en kunnen de leden van de deelraden (verzameld in een medezeggenschapsraad per groep) van de scholen digitaal stemmen op een kandidaat binnen hun groep.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contract op met Jasperina Furman (j.furman@zaam.nl). Zij kan je indien gewenst ook in contact brengen met een van de huidige GMR leden.