Medezeggenschap

Bij ZAAM zijn ouders, leerlingen en personeel nauw betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid van de school. Om die betrokkenheid te versterken ligt de zeggenschap zo laag mogelijk binnen de organisatie. Daarom heeft iedere ZAAM school een eigen medezeggenschapsorgaan (deelraad of medezeggenschapsraad) dat regelmatig met de directie overlegt. Ook voor de gehele ZAAM groep is medezeggenschap verplicht (volgens de wet medezeggenschap scholen). In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) zijn leerlingen, ouders en personeel van alle ZAAM scholen vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging is verdeeld volgens een verplichte verhouding. De GMR overlegt minimaal zes keer per jaar met het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt alle belangrijke besluiten voor instemming of advies voor aan de GMR. Aan de andere kant kan de GMR ook zelf initiatieven inbrengen.

 

De GMR van ZAAM bestaat uit:

Kees Buskermolen (personeel, voorzitter) Patricia Ligthart (personeel) Ronald van Mourik (ouder)
Alex Hageraats (personeel, vice voorzitter) Richard Heitkönig (personeel) Quichell Selomi Hasselbaink (leerling)
Lourens Westerdorp (personeel, secretaris) Cees Fenenga (ouder) Nisrine el Bahri (leerling)
Annemiek Marees (personeel) Katy Varkevisser (ouder) Manuel Henien (leerling)