Gert Jaspers, beleidsadviseur

Sinds 2013 zet Gert zich in voor de opleidingsschool De Dam (voorheen ZAAM-ROCTOP), om meer scholen toe te laten treden, het accreditatietraject soepel te laten verlopen en de kwaliteit van begeleiding te verhogen. En dat het werkt, konden we vorig jaar lezen in het jaarverslag.

“Het geeft versnelling aan het onderwijs binnen de school.”

Vuurtje

De accreditatie is binnen voor de komende zes jaar, de studenten zijn tevreden, de scholen willen graag opleidingsschool zijn en de partners zijn ook allemaal even enthousiast. Als het nut zich bewezen heeft en alles loopt zoals je voor ogen hebt, hoe houd je het vuurtje dan brandende?

“De essentie van dit project is de kwaliteit van begeleiding. De stuurgroep werkt volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act), zodat je niet op je lauweren kan rusten. Er zijn altijd punten voor verbetering. “

Investeren

Per jaar kunnen zich twee scholen aanmelden om opleidingsschool te worden. Gert vertelt dat er niet meer besturen aan kunnen sluiten omdat de maximale grootte bereikt is. Anders gaat het ten koste van de kwaliteit, organisatie en de financiën. Een school moet zelf investeren in tijd en geld en moet ook helder motiveren waarom ze dit willen. Voor Gert is dat klip en klaar: “Het geeft versnelling aan het onderwijs binnen de school. De werkplekbegeleiders inspireren andere docenten in hun team en kunnen geen koning in hun koninkrijk meer zijn. Vervolgens krijgt de geschoolde docent  nieuwe energie, kijkt kritisch naar de eigen organisatie. Het werkt heel verfrissend. Daarom gun je het elke school. “

Dromen

De opleidingsschool is een gedegen samenwerkingsverband, geborgd in de organisaties. Toch blijft er altijd wat te dromen over. Namelijk dat de lerarenopleiding integreert met de school, dat de leraren van de scholen les gaan geven op de lerarenopleiding en andersom. En wie weet, met de overtuiging waarmee de Opleidingsschool De Dam opgezet is en loopt, zou die droom nog wel eens uit kunnen komen.