In gesprek met de omgeving

Adviesraden

Onderwijsorganisaties voor voortgezet onderwijs dienen publieke belangen en worden met publiek geld bekostigd. Dit vraagt een bestuurscultuur op basis van een open dialoog met de omgeving. ZAAM vindt het belangrijk om continu in gesprek te zijn met onze belanghebbenden, dit noemen we horizontale dialoog. Voor deze dialoog hebben we adviesraden ingericht.

De rol van adviesraad is advisering en ondersteuning van de betrokken schooldirecties. Het is niet vrijblijvend; schooldirecties zijn verplicht de adviesraad én het College van Bestuur te informeren over de uitwerking van de adviezen. Voor het belang van goed onderwijsbestuur van de hele organisatie moeten de resultaten van deze adviezen zichtbaar zijn. Zo dragen de adviesraden bij aan de beoordeling van de prestaties van de scholen.

Om de samenstelling van adviesraden praktisch te houden zijn de scholen geclusterd. Hierbij is gekeken naar regionale verankering. De scholen zijn regionaal geclusterd en hebben dan ook  per regio (wij noemen het windstreek) een adviesraad. De directeuren komen ongeveer 4 keer per jaar bijeen met de adviesraad.

Meer weten over de werking, taakstelling, omvang en samenstelling van de adviesraden? Raadpleeg het reglement adviesraden.