Jan Erik Burger, vader

Jan Erik Burger, lid van gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van ZAAM. Zijn zoon Frank zit op De Apollo.

“De Apollo is een normale, speciale school”.

Aan het eind van de lagere school werd duidelijk dat Frank het beste naar een middelbare school kon gaan met LWOO. Hij is autistisch met veel sociaal inzicht, wat uitzonderlijk is voor een kind met een dergelijke diagnose. Zijn intelligentie bleek gemiddeld. Voor zijn ouders was het belangrijk een school te vinden die hem wel uitdaging kon bieden, maar tegelijkertijd ook de begeleiding die Frank nodig had.

Zoektocht

De zoektocht naar een passende school was begonnen. Van Monnickendam, naar Weesp tot juist dichtbij huis. Het verliep niet makkelijk. De ene school wilde hem niet toelaten, de andere wilde wel maar kon de ondersteuning niet toezeggen en de derde was te groot. De Apollo had de naam streng te zijn met zijn toelatingseisen, maar Frank en Jan Erik gingen daar toch op gesprek. De eerste geruststelling kwam bij binnenkomst: “Als het bij ons niet lukt, dan weten we misschien wel wat anders.” Dat is uitermate prettig om te horen tijdens zo’n zoektocht.

Passend onderwijs

De Apollo biedt aan leerlingen passend onderwijs met behulp van de mogelijkheden van het leerweg ondersteunende onderwijs. De school biedt structuur en veiligheid, de leerlingen hebben een mentor en een coach en er is een orthopedagoge in dienst. De ouders worden overal in meegenomen. Er zitten veel verschillende kinderen op de school, sommige invalide, sommige met een autistische aandoening. De enorme betrokkenheid van de leraren helpt de kinderen enorm volgens meneer Burger: “De Apollo is een normale, speciale school”. Frank voelde zich vanaf dag één thuis.

Passender

Ondertussen zit Frank in de derde klas van de VMBO-t. Volgend jaar doet hij waarschijnlijk eindexamen en zou hij allicht naar de havo kunnen. “Jammer dat je de havo niet af kan maken op De Apollo. Dat zou het helemaal passend maken. Kinderen zoals mijn zoon zijn gebaat bij de kleine en beschermende opzet van deze school. Nu moeten ze de laatste twee jaar nog naar een andere school, die hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde veilige, gestructureerde omgeving kan bieden.”