Nancy Breugem, teamleider

Nancy Breugem, teamleider leerjaar 1 en 2 van het Over-Y college

De docenten zaten bij elkaar en wisten dat ze een alternatieve vorm van onderwijs nodig hadden. De docenten zagen namelijk een afname van de motivatie bij de brugklassers, terwijl de kinderen vanuit het basisonderwijs juist super enthousiast binnenkomen, daar kan niet alleen de puberteit debet aan zijn. Kinderen moeten leider worden van hun eigen leerproces: dat ze weten waarom en waarvoor ze iets doen en wat het oplevert. Om gemotiveerd te blijven.

“We komen er wel. Praktische problemen zijn er om opgelost te worden en we nemen de tijd om dit beleid door te voeren.”

Happy kids

Waar kom je dan op uit? In het geval van Over-Y college kwamen ze uit bij Sean Covey en zijn doorvertaling van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap naar de 7 eigenschappen van happy kids. Kinderen kunnen zich met de zeven eigenschappen op speelse wijze vanuit hun eigen talenten en persoonlijkheid ontwikkelen. En dus volgde het team een 2-daagse cursus hierover. En maakten ze rigoureus tijd vrij in het rooster.

Vrije ruimte

Leerjaar 1 kreeg in de eerste 9 weken van het schooljaar alleen Nederlands, Engels en wiskunde. De rest van de tijd werd ingevuld met ‘wie ben ik’, ‘wie ben jij?’ ‘hoe leer ik’ en ‘hoe plan ik’. Elke week kwam er 1 vak bij, zo konden ze er langzaam in komen. De leerlingen van leerjaar 3 kozen hun examenpakket met een extra vak al eind klas 2. Dan houd je 7 lesuren per week over om te gebruiken voor wat ze ‘de vrije ruimte’ noemen. De 3e jaars kozen met behulp van een coach per periode van 9 weken vakken als: drama, schaken, mode, Spaans, gezondheid & beweging, debatteren, maar ook bijles, verdieping of vast stage lopen. Praktisch alles kan.

Omslag

Nu, na bijna een jaar, weten de medewerkers al dat dit onderwijsbeleid wordt. Zo wil Over-Y les geven aan alle leerjaren. Er is meer energie bij de docenten, meer rust bij brugklassers, klas drie wordt met de dag ondernemender en de ouders zijn enthousiast. Maar natuurlijk gaat het niet over een nacht ijs. Sommige docenten moeten de omslag nog maken; veranderen gaat niet vanzelf, je moet loslaten wat je al jaren doet en kent. Dat heeft tijd nodig. En logistiek is het ook een uitdaging: hoe krijg je het allemaal geregistreerd in magister, wie geeft wat op welk moment in welk lokaal. Nancy bekijkt het positief: “We komen er wel. Praktische problemen zijn er om opgelost te worden en we nemen de tijd om dit beleid door te voeren. Onze brugklassers gaven ons een 8. Dat willen we het hele jaar door! “