ondersteuning

Passend onderwijs

Wij zijn er verantwoordelijk voor om alle leerlingen, en dan met name leerlingen die extra ondersteuning behoeven, een onderwijsplek te bieden die past bij en recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Om dat waar te maken werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het doel is om zo veel mogelijk leerlingen de juiste ondersteuning op hun eigen school te geven. Om het beste uit elke leerling te halen, maakt het samenwerkingsverband afspraken met scholen, bovenschoolse voorzieningen en externe partners.

ZAAM werkt in de volgende samenwerkingsverbanden om alle leerlingen een passende plek te geven:

Binnen samenwerkingsverbanden maken we afspraken over een dekkend netwerk van voorzieningen voor extra ondersteuning, zoals tussenvoorzieningen en praktijkscholen. De tussenvoorzieningen zijn in het leven geroepen voor kwetsbare leerlingen die behoefte hebben aan een kleine, overzichtelijke school met een aangepast begeleidingsprogramma. Bijvoorbeeld omdat ze complexe problemen hebben of op de grens van vmbo met LWOO en praktijkonderwijs zitten. Binnen het scholenpalet van ZAAM zijn er drie tussenvoorzieningen en een praktijkschool: