Xplore – Agora Amsterdam

In augustus 2020 opende aan de Schoenerstraat in Amsterdam-Noord Xplore haar deuren.
Met Agora als didactisch/pedagogisch concept beogen we tegemoet te komen aan de wens vanuit de samenleving voor een flexibelere inrichting van het onderwijs, meer persoonlijke aandacht voor leerlingen, meer eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces en focus op een brede ontwikkeling.

Leerlingen werken en leren in gemixte groepen, qua leeftijd, basisschooladvies en culturele achtergrond. De leerling leert vanuit eigen nieuwsgierigheid, vragen en interesses. De docenten hebben een begeleidende rol. Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor 5 werelden van Agora. Leerlingen gaan op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo leren ze zoveel mogelijk over de wereld om zich heen. In eigen tempo haalt de leerling na 4, 5, 6 of 7 jaar zijn of haar diploma.