technasium

Technasium bij het Damstede

Het Technasium is een onderwijsformule voor havo en vwo. Sinds 2015 heeft Noord-Holland een Technasiumnetwerk bestaande uit 7 scholen waarvan het Damstede Lyceum er één is. Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. Dat gebeurt tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Via dit vak worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die tijdens de loopbaan nodig zijn, maar wordt ook een motiverende manier van onderwijs aangeboden. In groepjes van drie of vier klasgenoten werken de leerlingen aan een aantal bèta technische opdrachten. Aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen ontwikkelen zij hun theoretische kennis en hun praktische vaardigheden. De vraagstukken zijn afkomstig van bedrijven, hoger onderwijs, overheden en andere instellingen uit de regio.

Alle brugklassers krijgen gedurende een deel van het schooljaar O&O als module. Zo weten ze tegen het einde van de brugklas of Technasium bij hun past en kunnen ze er bewust voor kiezen. In leerjaar 2 en 3 zijn ze vier lessen per week bezig met het vak O&O. Na leerjaar 3 kunnen ze besluiten om O&O als eindexamenvak te kiezen. Het vak wordt uiteraard gegeven door docenten die speciaal zijn getraind. Het onderwijs en de uitvoering van de projectopdrachten vinden plaats in een speciale lesruimte, de technasiumwerkplaats.