De Vinse School

De Vinse School

De Vinse School is in augustus 2015 gestart. Het idee voor de school voor mavo, havo en vwo is ontwikkeld door een groep ouders, docenten en andere personen met speciale betrokkenheid bij het onderwijs. Om deze ideeën te realiseren is de Stichting Werkplaats Amsterdam (SWA) opgericht. Stichting ZAAM en de gemeente hebben samen dit burgerinitiatief omarmd.

De Vinse School gaat – naar het voorbeeld van het Finse onderwijs – uit van vertrouwen in de leerkracht. De ervaring leert dat voor goed onderwijs de deskundigheid, de inzet en betrokkenheid van de medewerkers bij de ontwikkeling van het onderwijs essentieel is. Leerlingen gaan, onder begeleiding, zelfstandig aan de slag om zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hen past. Leren wordt positief beïnvloed als leerlingen deels zelfstandig keuzes kunnen maken. Flexibele trajecten zijn dan een vanzelfsprekende keuze. Het jaarsysteem is vervangen door per vak te bepalen opdrachten, van start tot examen. Het moment en het niveau waarop een vak wordt afgesloten, kan per leerling verschillen. Er wordt geleerd door te werken aan kunstzinnige en/of technische producties en ambachtslieden, vormgevers, innovators, architecten, bouwkundigen en wetenschappers zijn bij het onderwijs betrokken.

Zie voor meer informatie: www.vinseschool.nl