Leren over duurzaamheid op het Comenius Lyceum

Sinds enkele jaren heeft het Comenius Lyceum een doorlopende leerlijn in duurzaamheid: het Econasium. Het woord ‘econasium’ is afgeleid van het woord ‘ecologie’. Ecologie bestudeert het samenwerken van planten, dieren en populaties om met elkaar een eenheid te vormen. Dat proberen zij ook op school: ze onderzoeken hoe we goed kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke toekomst een mooie, gezonde en veilige toekomst is. Daarom kiest het Comenius ook niet alleen voor het bestuderen van ecologie (natuur en milieu), maar ook andere vormen van duurzaamheid zoals de sociale (samenleving), economische (circulariteit), culturele (bijvoorbeeld kunst van afval) en technische (bijvoorbeeld ‘urban farming’ of robotica) duurzaamheid.

In de onderbouw bestaat het programma uit drie vaste projecten per leerjaar met de titels ‘Ik en mijn impact’, ‘Ik en de natuur’ en ‘Ik en de toekomst’. In de bovenbouw is het duurzaamheidsvak O3 (onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen) een extra vrije keuzevak dat geheel leerlinggestuurd vakoverstijgend projectonderwijs bevat. Leerlingen kiezen of maken in groepjes zelf hun projecten en krijgen steun van een coach. Elk project behandelt een duurzaamheidsvraagstuk van een externe opdrachtgever. Een voorbeeld is een project met de ABN Amro, waarbij leerlingen van het Comenius samen met andere jongeren de jeugdprogrammering rond circulaire economie in het duurzame paviljoen ‘Circl’ opzetten. In het ecolab vinden de leerlingen ruimte om te scrummen, te bouwen, te onderzoeken en uit te werken, in de 340 m2 grote ecokas kunnen zij allerlei biologische projecten aangaan.

Zie voor meer informatie www.econasium.com.