Verantwoording

ZAAM legt verantwoording af over het beleid en over de besteding van de financiële middelen via de publicatie van een jaarverslag. Tevens beschrijven wij hier hoe wij de Code Goed Bestuur naleven.