Code Goed Onderwijsbestuur

Op 1 augustus 2015 is de nieuwe ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ in werking getreden. Wij hechten er waarde aan om duidelijk en helder te beschrijven hoe wij omgaan met deze nieuwe code en hoe wij de code naleven. In het menu links zijn de verschillende onderdelen van de code opgenomen. Bij de onderdelen beschrijven we hoe wij dit binnen ZAAM naleven. De bijbehorende reglementen, statuten en dergelijke staan onderaan de pagina’s als downloads.