Teamleider huisvesting

Beschrijving

Teamleider huisvesting
ZAAM is volop in ontwikkeling. Onze doelstellingen zijn het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen, betrokken en vitale medewerkers en een gezonde en sterke organisatie. Hiervoor zijn onze kernwaarden richtinggevend: Solidariteit, Vertrouwen, Lef en Samen Leren.
Het Kennis- en Expertisecentrum ondersteunt hierbij. Het Kennis- en Expertisecentrum (KES) ontzorgt de scholen en ondersteunt het CvB.
Als teamleider draag je bij aan de ontwikkeling van het KES en verder professionalisering van de regieorganisatie door goed in te spelen op de veranderende behoefte van interne klant in relatie tot de externe leveranciers.
Het team van ca. 10 collega’s, zowel intern als extern, waaraan jij leidinggeeft is een centraal georganiseerde afdeling binnen KES en het voert regie over het uitvoeren van onderhoud, verbouw en nieuwbouw aan de (school)gebouwen van het schoolbestuur. Dit betreft 23 scholen en 38 locaties in groot Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De afdeling speelt daarnaast de centrale rol in de contacten met betreffende gemeenten op het gebied van onderwijshuisvesting en doet daaraan gerelateerde aanvragen voor subsidies.

Wat ga je doen?
In je rol als teamleider huisvesting adviseer je de schooldirecties en College van Bestuur op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het in samenspraak met de strategisch huisvestingsadviseur ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan;
 • het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan het management van KES;
 • het proactief leveren van adviezen op het gebied van subsidieaanvragen, verduurzaming, kostenbesparing en initiatieven die bijdragen aan het primaire proces;
 • het (laten) actualiseren en afstemmen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) binnen de kaderbegroting, in relatie met het strategisch huisvesting plan.


Je coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers en interne stakeholders over geleverde of gewenste goederen of diensten op tactisch/strategisch niveau;
 • het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan en begroting, afgeleid van het MJOP en het zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • jaarlijks inventariseren van de wensen van schooldirecties op basis waarvan de jaarlijkse begroting kan worden opgesteld;
 • analyse van prestaties en opstellen van rapportages;
 • deel te nemen aan aanbestedingstrajecten rondom de onderwerpen van huisvesting;
 • toezien op uitvoeren van relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten.

Je geeft leiding aan de team huisvesting door:

 • het coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers;
 • het toezien op kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden;
 • het signaleren van knelpunten
 • het voeren van continue procesverbeteringen;
 • het beheren van het budget (+ 5 milj.);
 • het uitvoeren van de gesprekkencyclus.


Je wordt onderdeel van een organisatie die volop in ontwikkeling is, waarbij je wordt uitgedaagd en de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om in samenwerking met je collega’s het team Huisvesting verder te professionaliseren. Ondernemerschap en eigen initiatief worden gewaardeerd.

Over Stichting ZAAM

Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is een organisatie met 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium. In deze jonge organisatie werken ongeveer 1.500 bevlogen medewerkers met een schat aan kennis, ervaring en vaardigheden. Binnen ZAAM is er veel aandacht voor ontwikkeling van leerlingen en eigen medewerkers. ZAAM is een open, diverse, transparante en informele organisatie. Zij hebben de ambitie om de plek te zijn waar onderwijsprofessionals graag willen werken. Deze ambitie willen zij waarmaken door hun aansprekende visie op onderwijs, door leer- en groeimogelijkheden te faciliteren, door goede arbeidsvoorwaarden, kortom: door goed werkgeverschap. De organisatie ontwikkelt zich naar een volgende fase waarin profilering, professionalisering en organisatie ontwikkeling centraal staan.

Voor meer informatie: www.ZAAM.nl, scholen in het voortgezet onderwijs in regio Amsterdam

Functie-eisen

Wat vragen we van je?

 • Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het gebied van (onderwijs) huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • Je hebt vaardigheid in het beoordelen van de financiële- en technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
 • Je bent gespreks- en onderhandelingspartner met overtuigingskracht;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden we je?

 • Salaris schaal 12 CAO Voortgezet Onderwijs, maximaal € 6.059,= bruto per maand/40 uur + vakantiegeld + 13e maand. Eventueel kan een arbeidsmarkttoeslag aan de orde zijn.
 • Ruime vakantieregeling, bijna 11 weken.
 • Goede mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling.
 • Arbeidsduur 32-40 uur per week.
 • Contract voor bepaalde tijd, bij wijze van proef, voor een periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Direct solliciteren

1800 tekens resterend
Sleep bestanden hier of...
 • Maximale bestandsgrootte: 10,49 MB

Recente vacatures