Aula Pascal College

Opleidingsschool de DAM

We vinden het belangrijk dat de continuïteit van goede leraren gewaarborgd is en daarom investeren we continu in de opleiding van leraren. Daarnaast willen we dat toekomstige leraren de kans krijgen om theoretische kennis te combineren met de praktijk op onze scholen. Met die gedachte is opleidingsschool de DAM (voorheen ZAAM-ROCTOP) opgezet. De DAM is een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland, Breitner Academie en de Vrije Universiteit en vier schoolbesturen, te weten ROCTOP, SVOAZ, SGR en ZAAM. Samen zijn we verantwoordelijk voor het opleiden van voldoende bekwame tweede- en eerstegraads leraren in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Professionele begeleiding

Aankomende leraren krijgen onder professionele begeleiding van ervaren en speciaal geschoolde leraren niet alleen een kijkje in de keuken, maar doen ook ervaring op met alle aspecten van het leraarschap. Door het veelzijdige karakter van de 21 scholen binnen onze opleidingsschool, maken studenten kennis met alle onderwijssoorten. Daardoor kunnen zij een bewuste keuze maken voor hun eigen loopbaan in het onderwijs.

Vanuit ZAAM zijn de volgende scholen aangesloten bij onze erkende opleidingsschool de DAM: Pieter Nieuwland College, Gerrit van der Veen College, Huygens College, Calvijn College, Iedersland College, De Apollo, Abc het Noorderlicht College, College de Meer, Over-Y College en het Zuiderlicht College.

Meer informatie? Ga naar www.opleidingsschooldedam.nl.