Vertrouwenspersonen

Een veilig leer- en werkklimaat voor leerlingen én leraren vinden wij zeer belangrijk. Voor onze leerlingen werken op elke school mentoren, vertrouwensleraren, counselors en maatschappelijk werkers voortdurend hieraan. Maar leerlingen kunnen met problemen altijd ook bij andere schoolmedewerkers terecht. Bij ZAAM werken sinds 2013 vier bovenschoolse vertrouwenspersonen. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid, gecertificeerd en ingeschreven bijRead more

Koen Goedemondt

Coördinator vertrouwenspersonen Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 6 jaar als bovenschools vertrouwenspersoon. Ik houd me bezig met problemen en klachten die gemeld worden binnen alle ZAAM onderdelen. Ik wil graag een luisterend oor bieden aan personeel, ouders en leerlingen van Zaam scholen en een goed beeld vormen om mee teRead more