DF.2023-002

Welke school past bij jou?

west Terug naar Organisatie

Een prettige sfeer, goede begeleiding en veel persoonlijke aandacht. Dat zijn typische kenmerken van onze 23 scholen. Met het brede aanbod vind je altijd wel een school die bij jou past. En waar je later eventueel naar kan doorstromen. Waar je je kan ontwikkelen op jouw manier. Alleen of samen met anderen. Waar je bovenal jezelf kan zijn en met plezier naartoe gaat.

Passend onderwijs

Wij zijn er verantwoordelijk voor om alle leerlingen, en dan met name leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een onderwijsplek te bieden die past bij de ondersteuningsbehoefte. Om dat waar te maken werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het doel is om zo veel mogelijk leerlingen de juiste ondersteuning op hun eigen school te geven. Om het beste uit elke leerling te halen, maakt het samenwerkingsverband afspraken met scholen, bovenschoolse voorzieningen en externe partners.

ZAAM werkt in de volgende samenwerkingsverbanden om alle leerlingen een passende plek te geven:

Binnen samenwerkingsverbanden maken we afspraken over een dekkend netwerk van voorzieningen voor extra ondersteuning, zoals tussenvoorzieningen en praktijkscholen. De tussenvoorzieningen zijn in het leven geroepen voor kwetsbare leerlingen die behoefte hebben aan een kleine, overzichtelijke school met een aangepast begeleidingsprogramma. Bijvoorbeeld omdat ze complexe problemen hebben of op de grens van vmbo met LWOO en praktijkonderwijs zitten. ZAAM biedt drie tussenvoorzieningen en een praktijkschool:

Wisselen van school

Doorlopende leerlijnen? Bij ZAAM maken we dat waar. Met lage drempels en een warme overdracht zorgen wij voor een soepele overstap naar onze ZAAM scholen en tussen de ZAAM scholen onderling. Binnen ZAAM kunnen leerlingen hun hele middelbare schoolcarrière doorlopen. Met ons gevarieerde aanbod is dat geen enkel probleem. Voor leerlingen die meer kunnen is er altijd de mogelijkheid op een niveau hoger onderwijs te volgen. Leerlingen die het onderwijs net te zwaar vinden, vinden ook binnen ZAAM de juiste school. Met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) helpen wij de leerlingen met hun keuzeproces. We maken duidelijke afspraken met het vervolgonderwijs over de overdracht om de overstap te vergemakkelijken.

Vernieuwend onderwijs

ZAAM wil alle leerlingen uitdagend en gepersonaliseerd onderwijs bieden. Elke school vult dat op een eigen manier in, passend bij de leerlingenpopulatie van de school.