ZAAM.2023-010

Kennis- en Servicecentrum (KES)

west Terug naar Organisatie

Het Kennis- en Servicecentrum ondersteunt het College van Bestuur en de 23 scholen zodat de ZAAM scholen zich kunnen concentreren op goed onderwijs. Ze ondersteunt o.a. op het gebied van P&O, financiën, ICT en huisvesting. Het team Onderwijs en Kwaliteit helpt scholen bij diverse thema’s om de onderwijskwaliteit te verbeteren en in te spelen op (nieuwe) regelgeving.

Het KES bestaat uit vier teams. Elk van deze wordt aangestuurd door een hoofd, die tevens fungeert als strategisch adviseur voor het CvB. Deze managers zorgen voor een directe lijn met de schoolleiders en het CvB, om zo de communicatie tussen de afdelingen en de scholen te optimaliseren.