PN.2023-037

Vertrouwenspersonen

Een veilig leer- en werkklimaat voor leerlingen én leraren vinden wij zeer belangrijk. Voor onze leerlingen werken op elke school mentoren, vertrouwensleraren, counselors en maatschappelijk werkers voortdurend hieraan. Maar leerlingen kunnen met problemen altijd ook bij andere schoolmedewerkers terecht. Bij ZAAM werken sinds 2013 vier bovenschoolse vertrouwenspersonen. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid, gecertificeerd en ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Vertrouwenspersonen. Voor onze personeelsleden vormen zij het eerste aanspreekpunt. In ernstige gevallen kan een leerling of ouder ook direct contact opnemen met een van deze vertrouwenspersonen van ZAAM.

Contact met een vertrouwenspersoon is direct mogelijk via e-mail. Als de melding of klacht de regeling vermoeden van een misstand betreft, verwijst de vertrouwenspersoon door naar de externe vertrouwenspersoon van ZAAM. Onze externe vertrouwenspersoon is Vibeke Duyff: v.duyff@bezemerschubad.nl

Katja

Katja Waltjé

Coördinator Vertrouwenspersonen
Koen-Goedemondt-web

Koen Goedemondt

Vertrouwenspersoon
Robby

Robby Nojoredjo

Vertrouwenspersoon
Foto vertrouwenspersoon Zaam

Mary Meulenkamp

Vertrouwenspersoon
gesprek

Vacature Bovenschoolse Vertrouwenspersoon ZAAM

Bij ZAAM werken sinds 2013 vier Bovenschoolse Vertrouwenspersonen. Wij zijn, wegens pensionering van één van de vertrouwenspersonen, nu op zoek naar een nieuwe Bovenschoolse Vertrouwenspersoon. Ben jij degene die deze belangrijke taak kan vervullen? We nodigen je dan van harte uit te solliciteren.