PZ.2023-035

Medezeggenschap

west Terug naar Organisatie

Bij ZAAM zijn ouders, leerlingen en personeel nauw betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid van de school. Om die betrokkenheid te versterken ligt de zeggenschap zo laag mogelijk binnen de organisatie. Daarom heeft iedere ZAAM school een eigen medezeggenschapsorgaan (deelraad of medezeggenschapsraad) dat regelmatig met de directie overlegt. Ook voor de gehele ZAAM groep is medezeggenschap verplicht (volgens de wet medezeggenschap scholen).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) zijn leerlingen, ouders en personeel van alle ZAAM scholen vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging is verdeeld volgens een verplichte verhouding. De GMR overlegt zo’n zes keer per jaar met het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt alle belangrijke besluiten voor instemming of advies voor aan de GMR. Aan de andere kant kan de GMR ook zelf initiatieven inbrengen. Notulen van de GMR vind je hier.

De GMR van ZAAM bestaat uit:

Personeel

 • Rens Kleverlaan (vicevoorzitter)
 • Ella Hemrica
 • Emil Pepic
 • Danny Barkey
 • Gülüzar Baser
 • Harry van Heerwaarden
 • Lieke Schuffelen
 • Mohamed Bouamrani
 • Pieter Overmars
 • Tim Nieuwenhuis
 • vacature
 • vacature

Leerlingen

 • Calla Kemper
 • Dunya Faghirzadah
 • Nader Khalaf Karam
 • Raphaell Hoogland
 • vacature
 • vacature

Ouders

 • Fouad Koudjeti
 • Julia van der Horst
 • Linda Spierings
 • Marleen Gras
 • Sacha Schrier
 • vacature