Noorderlicht

ABC Noorderlicht: duim omhoog van inspectie voor de onderwijskwaliteit

Leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Op 30 oktober bezocht de inspectie ABC Noorderlicht. De inspectie geeft een voldoende op alle standaarden; in haar terugkoppeling gaf zij ook aan dat:

  • De school goed zicht heeft op de taal- en rekenniveaus van de leerlingen en een curriculum heeft gebaseerd op de kerndoelen en de referentieniveaus
  • De school een sterke ondersteuningsstructuur heeft met uitgebreide en kwalitatief goede OPP’s
  • Er tijdens de lessen een positief leerklimaat heerst met voldoende mogelijkheden voor leerlingen om te leren en zich te ontwikkelen
  • De missie, visie en ambities van de school helder beschreven zijn en het onderwijskundig beleid aansluit bij de doelgroep
  • Het onderwijskundig leiderschap en de professionele cultuur in voldoende mate aanwezig zijn op de school, en
  • Er binnen de school voldoende ruimte en gelegenheid is voor dialoog en tegenspraak

Wij zijn trots op ABC Noorderlicht en feliciteren de school met dit mooie resultaat!