Foto Bob 1

Bob de Baedts nieuw lid College van Bestuur ZAAM

De Raad van Toezicht van stichting ZAAM heeft Bob de Baedts per 1 april 2024 benoemd tot lid van het College van Bestuur. Samen met Jeanneke van Meulebrouck zal hij het collegiaal College van Bestuur van ZAAM vormen.

Daadkrachtige en verbindende bestuurder
Bob heeft brede kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en veranderkundige trajecten in zowel het onderwijs als in de publieke sector. Bob is zijn loopbaan gestart als docent Maatschappijleer. De afgelopen jaren is hij bestuurder bij Stichting BOOR (primair, voorgezet en speciaal onderwijs in Rotterdam).

Zijn deskundigheid en ervaring passen daarom goed bij de ambities van ZAAM om goed onderwijs, goed werkgeverschap en goed bestuur verder te versterken. De Raad van Toezicht is dan ook ingenomen met zijn komst.

Bob de Baedts: “ZAAM is zeer betekenisvol voor het Amsterdamse onderwijs, waarbij er uitdagingen liggen waar ik heel veel zin in heb om mijn ervaring bij in te mogen gaan zetten!”

Als lid van het College van Bestuur geeft Bob samen met het ander lid van het College van Bestuur, Jeanneke van Meulebrouck, leiding aan de 23 scholen van ZAAM en het Kennis- en Servicecentrum KES (voorheen ZAAM diensten). Samen met de directeuren en de medewerkers zal het CvB verder bouwen aan een toekomstbestendig ZAAM waar met kwalitatief goed onderwijs bijgedragen wordt aan de toekomst van jonge mensen in de regio Amsterdam en Zaandam.