1000017468

Docent Erik Ex over smartphonevrij Cygnus Gymnasium: ‘laat je inspireren door scholen die het al doen'

Het Cygnus Gymnasium is in oktober al gestart met het smartphonevrij maken van de school. Erik Ex, docent geschiedenis en initiatiefnemer vertelt in een interview op Radio 1 waarom het zo belangrijk is. Uit onderzoek blijkt er verband is tussen verslechterde leesvaardigheid en telefoongebruik. Dit gaat uiteraard verder dan gebruik op school alleen. Volgens hem zijn ouders lyrisch en krijgen ze veel positieve reacties: 'dit hadden we veel eerder moeten doen'. Wat je in gedrag van leerlingen vooral terugziet is er dat er meer aandacht is voor elkaar. Een tip? Neem contact op met scholen die het hebben ingevoerd. Op de LinkedIn-pagina van Erik Ex vind je een overzicht van scholen die het smartphoneverbond al hebben ingevoerd. En vooral ook: als je het doet, doe het goed. Doe het all the way.