BCA.2023-035

Duim omhoog van inspectie voor onderwijskwaliteit Bindelmeer College

Op 27 februari werd op het Bindelmeer College het kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie. Met trots kunnen we melden dat het Bindelmeer College een voldoende heeft gekregen voor alle kernstandaarden.

De mooie resultaten
Het oordeel van de inspectie luidde:

  • Verbetering van het leerklimaat in de klassen.
  • Het Bindelmeer College is weer een veilige school waarbij docenten goed optreden bij eventuele calamiteiten.
  • Er wordt goed lesgegeven, waarbij de opmerking is gemaakt dat meer differentiatie en variatie in werkvormen gewenst is.
  • Het klassenmanagement is goed op orde en regels werden nageleefd.
  • De leerlingen vinden de school leuk en gezellig met veel naschoolse activiteiten.
  • De inspectie heeft haar erkenning en waardering uitgesproken voor de kwaliteit van de leerlingbegeleiding met het oog op de persoonlijke context van menig leerling op het BMC

Het Bindelmeer College gaat de komende periode gestaag verder werken aan de basisvaardigheden. De schoolleiding en de medewerkers kunnen nu gezamenlijk verder bouwen aan de gewenste schoolontwikkeling van het Bindelmeer College. Veel waardering dus voor deze geweldige school.